Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 28/05/2020-08:50:00 AM
Họp thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Phát biểu tại Phiên họp thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 27/5/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cho biết, đối với khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa là địa phương có sức phát triển, đặc biệt du lịch là điểm nhấn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, việc xây nhựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới không những quan trọng với tỉnh Khánh Hòa mà còn quan trọng đối với cả vùng, là cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của Tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa được xây dựng theo quan điểm đảm bảo phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan và quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và vùng Duyên hải Miền Trung.

Đồng thời, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, phát triển hài hòa giữa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn Tỉnh, phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực triển khai của tỉnh Khánh Hòa. Việc lập quy hoạch được dựa trên các đánh giá đầy đủ về giá trị địa kinh tế - chính trị của Tỉnh, các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của Tỉnh.

Mục tiêu lập quy hoạch là hình thành công cụ pháp lý để chính quyền các cấp của tỉnh Khánh Hòa sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Cung cấp thông tin để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống và làm việc cũng như kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trên địa bàn Tỉnh hiện nay. Đồng thời, định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng tới phát triển bền vững trên cả 03 trụ cột, kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn.

Tham gia phản biện TS. Trịnh Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược chính sách, Bộ Công Thương cho biết, về hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch, Báo cáo thuyết minh cơ bản đáp ứng đúng nội dung, hình thức, làm rõ được mục đích, căn cứ xây dựng quy hoạch, thực hiện đúng theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Tuy nhiên cần rà soát một cách tổng, bám sát theo quy định của Luật quy hoạch, các trình tự nên sắp xếp lại cho phù hợp, bổ sung những vấn đề còn thiếu, tách riêng các văn bản của luật, đưa vào các danh mục có tên, sắp xếp lại cấu phần, phạm vi, mục tiêu, tiếp cận xây dựng quy hoạch. Đối với dự thảo Quyết định, có thể nghiên cứu tham khảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch các địa phương để hoàn thiện.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho biết, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật quy hoạch. Đồng thời, đề nghị rà soát lại nội dung các quan điểm và nguyên tắc lập quy hoạch để tránh trùng lặp. Về nhiệm vụ lập quy hoạch đã đặt ra yêu cầu về tính khoa học và độ tin cậy đối với việc thu thập dữ liệu, số liệu thống kê, nguồn cung cấp thông tin, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và theo ngành, lĩnh vực để làm căn cứ xây dựng nội dung quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 là phù hợp.

Tuy nhiên, cần làm rõ yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy đối với việc thu thập dữ liệu, số liệu thống kê, nguồn cung cấp thông tin để làm căn cứ xây dựng định hướng và yêu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch…

Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn và cho biết, đây là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo của Tỉnh. Đồng thời, khẳng định, Tỉnh sẽ sớm tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và nhấn mạnh đến một số điểm tỉnh Khánh Hòa cần tiếp thu để hoàn thiện như: Tên quy hoạch, về thời kỳ để thống nhất điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2050 theo đúng quy định của Luật quy hoạch.

Hiện nay đã có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Khánh Hòa có thể tham khảo để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết quả tại Phiên họp 100% thành viên đồng ý thông qua với điều kiện tiếp thu chỉnh sửa, khẩn chương hoàn thiện báo cáo quy hoạch hồ sơ, sớm trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2035
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.