Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 30/07/2020-15:48:00 PM
Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
Câu hỏi của bạn đọc Trần Minh Thế, địa chỉ: Lô A1, cụm Công nghiệp - TTCN Tam Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, email: btthaibinh@yahoo.com.

Được biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3465/BKH-PC ngày 27/5/2010 về việc: Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 gửi Bộ Tài chính: Phúc đáp công văn số 4411/BTC-TCHC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính về việc xác nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1.Điểm 31 Mục V Danh mục B Phụ lục I về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định 2 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn.

2.Về xác định đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 2 và khoản 4 Điều 2 Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Xin hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2006, Công ty TNHH Thái Bình có dự án đầu tư dây chuyền sản xuất mới tại cụm công nghiệp - TTCN Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì dự án đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp của Công ty có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư tại: Điểm 31 Mục V Danh mục B Phụ lục I về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư 2005, nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; việc ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

Điều 24 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định: “Nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng, thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan”.

Theo Mục II.V.31 Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1287
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.