Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 29/07/2020-15:53:00 PM
Về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi Công Ty mua lại phần vốn góp của thành viên
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Thiên Thanh, địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, email: thienthanh_120191@yahoo.com.vn.

Công Ty TNHH X có 3 thành viên A, B và C. Do B và C không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên Công Ty X về vấn đề sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền của B và C nên B và C yêu cầu Công Ty X mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, Công Ty X cũng sẽ giảm vốn điều lệ tương ứng khi Công Ty mua lại phần vốn góp của các thành viên theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, Công Ty X sẽ mua lại toàn bộ phần vốn góp của B và C dẫn đến giảm vốn điều lệ của Công Ty, theo đó, B và C sẽ không còn là thành viên của Công Ty X nữa.

Vì vậy, Công Ty X sẽ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (tức là A, B và C) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tức là A) ngay tại thời điểm Công Ty đăng ký giảm vốn điều lệ do việc Công Ty mua lại phần vốn góp của B và C.

Tuy nhiên, Điều 52 và Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp Công Ty mua lại phần vốn góp. Ngoài ra, quy định về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cũng không nêu rõ là doanh nghiệp cần làm gì để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp Công Ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

Do vậy, kính mong Quý Cơ quan giải đáp là Công Ty X cần phải làm gì để thực hiện thủ tục “chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” khi đăng ký “giảm vốn điều lệ trong trường hợp Công Ty mua lại phần vốn góp”? Ngoài ra, các hồ sơ mà Công Ty X cần chuẩn bị để nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm những hồ sơ nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp thì công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty mua lại phần vốn góp của thành viên của quy định tại Điều 52 của Luật này.

Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.”

Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, đề nghị Quý Ông/Bà liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 637
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.