Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 29/07/2020-15:56:00 PM
Đổi mẫu dấu do có sự thay đổi địa điểm
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Thu Chinh, email: chinhntt@cpc.vn.

Công ty tôi là Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty tôi có các Điện lực huyện là đơn vị trực thuộc Công ty. Nay có Điện lực cấp Huyện muốn thay đổi mẫu dấu do có sự thay đổi địa điểm từ huyện lên thị xã.

Công ty đã liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thì được trả lời là Điện lực Huyện là địa điểm kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa điểm kinh doanh thì không có con dấu, đề nghị Công ty làm việc với Công an Tỉnh. Công ty tôi tiếp tục làm việc với Công an thì được trả lời là Công ty thuộc đối tượng Doanh nghiệp thuộc quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư nên Công an không quản lý và không cấp dấu.

Vậy mong nhận được sự hướng dẫn từ Quý Bộ để Công ty có thể thực hiện đăng ký thay đổi mẫu dấu cho các Điện lực cấp Huyện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định về việc thông báo mẫu con dấu của địa điểm kinh doanh. Do vậy, hiện chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu của địa điểm kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.