Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 03/08/2020-16:51:00 PM
Nộp hồ sơ đăng ký Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên đấu thầu
Câu hỏi của bạn đọc Ngô Duy Sơn, email: ngoduyson0302@gmail.com.

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHDT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2016 quy định về các điều kiện để được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu như sau:

+ Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng giảng viên đấu thầu gửi hồ sơ đăng ký về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức khóa bồi dưỡng.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

Tuy nhiên, tôi không tìm thấy thông tin hướng dẫn về việc gửi hồ sơ đăng ký (hồ sơ gồm những gì, nộp hồ sơ tại đâu) trên website của Bộ và Cục Quản lý đấu thầu. Kính mong Quý Bộ hướng dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 19 Luật đấu thầu quy định cơ sở được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu cho cá nhân quy định tại Điều 16 của Luật này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (i) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; (ii) Có cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; (iii) Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; (iv) Có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 22/11/2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư (Điều 2 khoản 3 điểm a) quy định bãi bỏ Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Theo đó, ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 324
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.