Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Trang
Dự toán NS đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (19/04/2022-16:24:00 PM) Quyết định số 367/QĐ-BKHĐT ngày 24/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (10/06/2021-15:56:00 PM) Quyết định số 691/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (06/10/2020-16:00:00 PM) Quyết định số 1462/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định về việc giao bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (02/07/2020-15:58:00 PM) Quyết định số 1065/QĐ-BKHĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (28/05/2020-15:52:00 PM) Quyết định số 830/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.