Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
English
a A
THÔNG TIN CHUNG

Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (18/05/2022-12:33:00 PM) (MPI) – Ngày 18/5/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong những điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện (11/05/2022-08:03:00 AM) (MPI) - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở.
Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ (06/05/2022-17:04:00 PM) (MPI) – Luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đây là những nội dung của Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ vừa được Bộ Chính trị ban hành.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng để phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (15/04/2022-17:02:00 PM) (MPI) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 15/4/2022, Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng để phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay” cho các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ cơ quan. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (13/04/2022-16:10:00 PM) (MPI) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.