Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023
English
a A
THÔNG TIN CHUNG

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (03/01/2023-11:26:00 AM) (MPI) - Ngày 03/01/2023, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trần Quốc Phương.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (05/12/2022-10:40:00 AM) (MPI) – Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (29/11/2022-13:00:00 PM) (MPI) – Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (29/11/2022-11:19:00 AM) (MPI) – Ngày 17/11/2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ-TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo! (28/11/2022-08:37:00 AM) (MPI) – Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước của Bộ Chính trị; trong đó có công tác tuyên truyền Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS) lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027, qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu nhi nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phòng thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.