Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
THÔNG TIN CHUNG

Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao (05/01/2022-17:44:00 PM) (MPI) - Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 diễn ra ngày 05/01/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng biểu dương Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung Hội nghị; khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường (05/01/2022-13:05:00 PM) (MPI) – Ngày 05/01/2022, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tới đây chúng ta càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.
Quyết tâm cao để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển (05/01/2022-12:39:00 PM) (MPI) - Ngày 05/01/2022, trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đất nước sẽ quyết tâm cao để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển (05/01/2022-12:20:00 PM) (MPI) - Trình bày báo cáo các dự thảo nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tại Hội nghị triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 diễn ra ngày 05/01/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2022 là: "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
Hội nghị triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (05/01/2022-11:14:00 AM) (MPI) – Ngày 05/01/2022 đã diễn ra Hội nghị triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.