Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A

Ngày 20/07/2021-09:44:00 AM
Văn kiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Lời văn của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)

Lời văn của Hiệp địnhEVFTA

Phụ lục 2A- Cắt giảm hoặc xóa bỏ Thuế quan

Phụ lục 2A-CẮT GIẢM HOẶC XÓA BỎ THUẾ QUAN

Tiểu Phụ lục 2A1-BIỂU THUẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Tiểu Phụ lục 2A2 -BIỂU THUẾ CỦA VIỆT NAM

Tiểu Phụ lục 2A3-BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Tiểu Phụ lục 2A4-CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ CỦA VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Tiểu Phụ lục 2A5-HÀNG HÓA LOẠI TRỪ KHỎI ĐỊNH NGHĨA CỦA HÀNG HÓA TÁI SẢN XUẤT

Phụ lục 2B- Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, Thiết bị xe cơ giới

Phụ lục 2B

Phụ lục 2C- Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế

Phụ lục 2C

Phụ lục 6- Các yêu cầu và Thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm

Phụ lục 6

Phụ lục 7- Danh mục Thuế quan

Phụ lục 7

Phụ lục 8- Biểu cam kết dịch vụ cụ thể

Phụ lục 8A-BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Phụ lục 8B-BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ CỦA VIỆT NAM

Phụ lục 8C-NGOẠI LỆ CỦA VIỆT NAM VỀ ĐỐI XỬ QUỐC GIA

Phụ lục 9- Phạm vi điều chỉnh của chương Mua sắm của Chính phủ

Phụ lục 9A-PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA CHƯƠNG MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU

Phụ lục 9B-PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA CHƯƠNG MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Phụ lục 11- Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Phụ lục 11

Phụ lục 12- Danh sách các Chỉ dẫn Địa lý

Phụ lục 12

Phụ lục 15- Tố tụng Trọng tài

Phụ lục 15-A-QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Phụ lục 15-B-QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN

Phụ lục 15-C-CƠ CHẾ HÒA GIẢI

Tuyên bố chungliên quan đến công quốc Andorra

Tuyên bố chung

Nghị Định thư 1- Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính

Nghị Định Thư 1

Phụ lục I, Nghị định thư I

Nghị định Thư 2- Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong Lĩnh vực Hải quan

Nghị định Thư 2

Biên bản Ghi nhớVốn góp Ngân hàng

Biên bản Ghi nhớ về Vốn góp Ngân hàng

Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thểvề Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh

Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.