Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về KTTT và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Tài liệu Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (04/01/2022-15:59:00 PM)
Hội nghị toàn quốc Tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2021 (20/12/2021-10:27:00 AM) (MPI) – Theo dự kiến Hội nghị toàn quốc Tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2021 theo hình thức bán trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và chủ trì Hội nghị.
Phụ lục Công văn số 8896/BKHĐT-HTX ngày 16/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết Luật Hợp tác xã năm 2012 (16/12/2021-16:38:00 PM)
Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012 (10/12/2021-14:32:00 PM) (MPI) – Ngày 10/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Về việc tổ chức Diễn đàn KTHT, HTX năm 2021, Hội nghị tổng kết Nghị quyết về HTX, tổng kết thi hành Luật HTX (10/12/2021-14:03:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.