Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A

Đưa kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng phát triển trong nền kinh tế quốc dân (15/10/2019-09:30:00 AM) (MPI) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị.
Phong trào hợp tác xã sẽ phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam (14/10/2019-15:36:00 PM) (MPI) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 14/10/2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc quán triệt Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng, công tác thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các hiệp hội, đoàn thể.
Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (14/10/2019-13:44:00 PM) (MPI) - Nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể trong những năm tiếp theo, ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.
Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã (14/10/2019-12:37:00 PM) (MPI) - Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc tổ chức Diễn đàn này để nghe được nhiều ý kiến thực tiễn nhằm đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) ngày càng phát triển tương xứng với nền kinh tế Việt Nam.
Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (14/10/2019-12:07:00 PM) (MPI) – Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức sáng ngày 14/10/2019 đã diễn ra phiên thảo luận về Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.