Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023
English
a A
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (18/09/2020-15:58:00 PM) Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (24/07/2020-11:03:00 AM) Công văn số 4746/KH-BKHĐT ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) (03/07/2020-09:54:00 AM) Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (18/06/2019-10:18:00 AM) Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (24/05/2019-10:22:00 AM) Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Trang
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.