Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (03/07/2020-13:58:00 PM) Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (19/02/2020-14:01:00 PM) Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 19 cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (05/11/2019-16:51:00 PM) Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:48:00 PM) Quyết định số 1367/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 04 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:41:00 PM) Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.