Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A

CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/06/2020-16:10:00 PM) Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02/07/2019-16:08:00 PM) Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thống kê năm 2018 (05/01/2019-15:57:00 PM) Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/01/2018-15:11:00 PM) Quyết định số 91/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 (19/08/2017-15:51:00 PM) Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.