Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023
English
a A

HUÂN CHƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Sao lục Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 10 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (27/11/2020-11:04:00 AM) Công văn số 05/SY-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 26 tập thể và 02 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (28/11/2019-10:52:00 AM) Quyết định số 2126/QĐ-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho 12 tập thể thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/11/2019-10:48:00 AM) Quyết định số 2110/QĐ-CTN ngày tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 (11/10/2019-10:40:00 AM) Quyết định số 1684/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 08 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/07/2019-10:38:00 AM) Quyết định số 1253/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Trang Tiếp > Cuối >>
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (03/07/2020-13:58:00 PM) Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (19/02/2020-14:01:00 PM) Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 19 cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (05/11/2019-16:51:00 PM) Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:48:00 PM) Quyết định số 1367/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 04 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:41:00 PM) Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/06/2020-16:10:00 PM) Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02/07/2019-16:08:00 PM) Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thống kê năm 2018 (05/01/2019-15:57:00 PM) Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/01/2018-15:11:00 PM) Quyết định số 91/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 (19/08/2017-15:51:00 PM) Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.