Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
TIN HOẠT ĐỘNG

Họp Ban soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (18/09/2020-17:30:00 PM) (MPI) – Ngày 18/9/2020, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.
Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài: Những bất cập sẽ được tháo gỡ (03/09/2020-16:52:00 PM) (MPI) – Những dự án đã thực hiện theo quy định hiện hành, dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020 sẽ hạn chế tối đa thay đổi những chính sách làm tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (31/08/2020-14:24:00 PM) (MPI) - Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công theo vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các hội nghị trực tuyến với ba miền Bắc, Trung, Nam với 6 vùng trong cả nước để trao đổi, thảo luận, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 và ngày 31/8/2020 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến với các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (27/08/2020-17:20:00 PM) (MPI) – Trong chuỗi các hoạt động của Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025, ngày 27/8/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 với 19 tỉnh vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng (26/08/2020-14:53:00 PM) (MPI) - Ngày 26/8/2020 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.