Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022
English
a A

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14/01/2022-16:38:00 PM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 37/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/01/2022-09:39:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (05/01/2022-09:54:00 AM) (MPI) - Ngày 24/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 9137/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính năm 2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 (11/11/2021-12:11:00 PM) (MPI) - Ngày 10/11/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (31/08/2021-17:25:00 PM) (MPI) – Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.