Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021
English
a A

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 (11/11/2021-12:11:00 PM) (MPI) - Ngày 10/11/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (31/08/2021-17:25:00 PM) (MPI) – Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 20 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (31/07/2021-11:15:00 AM) (MPI) – Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BKHĐT về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (21/07/2021-14:59:00 PM) (MPI) – Ngày 20/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01/07/2021-14:00:00 PM) (MPI) – Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.