Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Date 28/04/2021-17:38:00 PM
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc

Họ và tên:

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh:

Ngày 20 tháng 6 năm 1971

Quê quán:

phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Chính sách Công

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

21/9/2001

Ngày chính thức:

21/9/2002

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; tài nguyên, môi trường; phát triển bền vững; lao động, văn hóa, thể thao; y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; vùng Bắc Trung Bộ.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ; Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

- Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Đơn vị phụ trách:

Cục Đầu tư nước ngoài; Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông; Văn phòng Bộ.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

E-mail:

ngocnb@mpi.gov.vn

Source: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

REVIEW

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.