Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 05/10/2020-10:09:00 AM
Thứ trưởng Trần Duy Đông

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Trần Duy Đông

Họ và tên:

Trần Duy Đông

Ngày sinh:

Ngày 12 tháng 4 năm 1979

Quê quán:

Xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

29/8/2008

Ngày chính thức:

29/8/2009

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; thanh tra kế hoạch, đầu tư; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Ký các quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Đơn vị phụ trách:

Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Thanh tra Bộ; Trung tâm Tin học; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

E-mail:

tranduydong@mpi.gov.vn

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.