Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 29/07/2020-10:25:00 AM
Thứ trưởng Võ Thành Thống

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Võ Thành Thống

Họ và tên:

Võ Thành Thống

Ngày sinh:

Ngày 19 tháng 5 năm 1963

Quê quán:

xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

16/7/1988

Ngày chính thức:

16/7/1989

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ; đào tạo bồi dưỡng của Bộ; công tác hội, quỹ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Ký các Quyết định, văn bản về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập ở trong và ngoài nước theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Đơn vị phụ trách:

Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Kinh tế công nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

E-mail:

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.