Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022
English
a A

TIN TỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (06/09/2022-08:19:00 AM) (MPI) – Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”.
Phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (08/08/2022-14:11:00 PM) (MPI) - Ngày 08/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (08/08/2022-11:08:00 AM) (MPI) – Theo Công kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021), Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 02/17 ở nhóm các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, với giá trị DTI đạt là 0,6126, tăng 01 bậc so với năm 2020.
Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (26/07/2022-14:55:00 PM) (MPI) - Ngày 26/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư công (28/05/2022-16:10:00 PM) (MPI) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư công.
Trang Tiếp > Cuối >>
Trang Tiếp > Cuối >>

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

VÀ TRIỂN KHAI NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(10/10/2022)

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.