Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022
English
a A

TIN TỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (18/01/2022-17:35:00 PM) (MPI) - Ngày 18/01/2022, Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (07/01/2022-16:37:00 PM) (MPI) – Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01/01/2022-17:51:00 PM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-BKHĐT về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính (27/12/2021-08:00:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 1709/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu (22/12/2021-08:01:00 AM) (MPI) - Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1682/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.