Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A
trang chủ

Trường hợp hủy thầu (31/08/2022-16:44:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Phạm Xuân Triều, email: phamxuantrieu88@gmail.com.
Lựa chọn nhà thầu (31/08/2022-16:43:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Hoàng Hải Minh, email: hoanghaiminh82@gmail.com.
Tình huống đấu thầu (31/08/2022-16:38:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Hương, email: nguyenthihuong.ytcc@gmail.com.
Giải đáp chính sách theo Luật Đấu thầu (31/08/2022-16:25:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Hương Lan, email: lannh.vnldv@gmail.com.
Việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (31/08/2022-16:21:00 PM) Câu hỏi của bạn đọc Đinh Ngọc Hải, email: dinhngochai993@gmail.com.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.