Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
STTTên cơ sở đào tạoQuyết định
1Công ty cổ phần đào tạo và công nghệ STEC605/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
2Công ty cổ phần đào tạo và hợp tác quốc tế606/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
3Công ty cổ phần tư vấn đào tạo Bách Việt607/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
4Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư608/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
5Trung tâm Dịch vụ tư vấn và đào tạo thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia609/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
6Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội610/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
7Viện đào tạo và phát triển kinh tế Ited, thuộc Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia610/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011
8Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Hồng Nhật668/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011
9Công ty cổ phần đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam669/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011
10Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế670/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011
11Công ty cổ phần CFTD sáng tạo768/QĐ-BKHĐT ngày 08/6/2011
12Công ty THHH đào tạo và tư vấn HMT768/QĐ-BKHĐT ngày 08/6/2011
13Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế768/QĐ-BKHĐT ngày 08/6/2011
14Viện phát triển Quốc tế học trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
15Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
16Viện phát triển Quốc tế học trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
17Viện đào tạo quản lý xây dựng DCMT - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn phát triển và đào tạo về quản lý315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
18Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp Á Châu315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
19Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo và phát triển xây dựng Việt Nam315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
20Viện nghiên cứu đào tạo về quản lý (VIM) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012
12
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.