Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Danh bạ điện thoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước

Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư

Viện Chiến lược phát triển

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Báo Đầu tư

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.