Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 (29/08/2022-10:15:00 AM) Báo cáo số 188/BC-TCTK ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 (29/07/2022-14:33:00 PM) Báo cáo số 165/BC-TCTK ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022 (29/06/2022-09:46:00 AM) Báo cáo số 138/BC-TCTK ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 (30/05/2022-08:19:00 AM) Báo cáo số 108/BC-TCTK ngày 29 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 (29/04/2022-15:06:00 PM) Báo cáo số 86/BC-TCTK ngày 29/4/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.