Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 (30/05/2022-08:19:00 AM) Báo cáo số 108/BC-TCTK ngày 29 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 (29/04/2022-15:06:00 PM) Báo cáo số 86/BC-TCTK ngày 29/4/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 (29/03/2022-11:26:00 AM) Báo cáo số 52/BC-TCTK ngày 29/3/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2022 (28/02/2022-11:43:00 AM) Báo cáo số 36/BC-TCTK ngày 28/02/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 (07/02/2022-08:28:00 AM) Báo cáo số 27/BC-TCTK ngày 28/01/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.