Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 (30/01/2023-08:00:00 AM) Báo cáo số 14/BC-TCTK ngày 29 tháng 01 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022 (29/12/2022-12:57:00 PM) Báo cáo số 331/BC-TCTK ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 (29/11/2022-14:02:00 PM) Báo cáo số 302/BC-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 (29/10/2022-15:39:00 PM) Báo cáo số 268/BC-TCTK ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 (29/09/2022-09:20:00 AM) Báo cáo số 218/BC-TCTK ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.