Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021 (29/12/2021-09:41:00 AM) Báo cáo số 282/BC-TCTK ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 (29/11/2021-13:37:00 PM) Báo cáo số 250/BC-TCTK ngày 28/11/2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 (29/10/2021-13:51:00 PM) Báo cáo số 212/BC-TCTK ngày 28/10/2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 (29/09/2021-15:12:00 PM) Báo cáo số 191/BC-TCTK ngày 29/9/2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 (28/08/2021-11:11:00 AM) Báo cáo số 178/BC-TCTK ngày 28/8/2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.