Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 10/09/2014-16:13:00 PM
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính
(MPI Portal) – Sáng 10/9/2014, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.

Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã báo cáo tình hình và phương hướng cải cách TTHC về thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư, trong đó kết quả đạt được phải kể đến đó là, thiết lập cơ chế liên thông một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp. Cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 3 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay). Trong đó, thời gian cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp là 02 ngày làm việc và thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ, trả kết quả cho doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh. Từ năm 2010, hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được thiết lập, góp phần đưa thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trở thành mô hình liên thông điện tử đầu tiên trong khối cơ quan quản lý nhà nước.

Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về sự hài lòng của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố (chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI), cộng đồng doanh nghiệp luôn đánh giá lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp xếp thứ nhất về mức độ hài lòng so với lĩnh vực khác. Chỉ số này luôn tăng từ năm 2006 và đạt số điểm là 8,59/10 vào năm 2013.

Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Về định hướng và giải pháp tiếp tục cải cách TTHC về thành lập, giải thể doanh nghiệp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo định hướng đã được Chính phủ thông qua nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng cho biết về tình hình thực hiện quy định về thủ tục đầu tư trong thời gian qua, định hướng và giải pháp cải cách TTHC trong hoạt động đầu tư trong thời gian tới. Theo đó, để tiếp tục cải cách TTHC cho nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cải cách về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư …

Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra các gợi ý để các đại biểu cùng thảo luận trong đó, có những bất cập trong công tác quản lý và cải cách TTHC về thành lập, giải thể doanh nghiệp, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, cơ chế liên thông chưa hoàn thiện, thiếu tính thống nhất, dẫn đến các bộ, ngành, địa phương hiểu, áp dụng, thực hiện quy trình khác nhau, tạo ra thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục, dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài …

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam muốn phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước thì cần hội nhập vào nền kinh tế thế giới, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung vào 3 khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn./.

Thúy Quyên
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2460
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.