Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-16:55:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế công nghiệp
Quyết định số 1877/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kinh tế công nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển ngành công nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng lãnh thổ.

2. Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển ngành công nghiệp. Trực tiếp phụ trách các ngành công nghiệp (thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp sản xuất đồ uống, thuốc lá, dệt - may, da - giày, giấy, hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế, thuốc, hóa dược và dược liệu, sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, sản xuất kim loại, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị), sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất thiết bị điện, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu, sản xuất ô tô, xe máy, đóng tàu, sản xuất và phân phối điện), các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao; cơ khí trọng điểm; năng lượng tái tạo; địa chất khoáng sản và các ngành công nghiệp chế biến khác.

3. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách để các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

4. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đối với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực ngành công nghiệp; báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng tháng, quý và hằng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách.

5. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; Tham gia với các đơn vị liên quan trong Bộ thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc cho phép đầu tư; phối hợp tham gia ý kiến đối với việc thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực Vụ phụ trách. Giám sát, đánh giá các dự án ngành công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Làm đầu mối, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư.

6. Tham gia góp ý trong quá trình đề xuất dự án, dự thảo Hiệp định vay ODA do các cơ quan liên quan lấy ý kiến. Chủ trì quản lý, kiểm tra, theo dõi đối với các dự án ODA trong lĩnh vực công nghiệp sau khi đã ký kết hiệp định. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Chủ trì thẩm định quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp và sản phẩm công nghiệp quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

8. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hóa các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về phát triển ngành công nghiệp.

9. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kinh tế công nghiệp có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Kinh tế công nghiệp làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1877.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 15922
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.