Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 21/12/2017-17:07:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế dịch vụ
Quyết định số 1866/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kinh tế dịch vụ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại (bao gồm: thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ), dự trữ quốc gia, chuyên trách về các ngành dịch vụ du lịch, logistics, đầu tư kinh doanh sân golf.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng lãnh thổ và quy hoạch phát triển các ngành liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển chung các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia. Trực tiếp theo dõi các ngành: du lịch, logistics, thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và dự trữ quốc gia.

3. Nghiên cứu, phân tích, đề xuất các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách.

4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia, du lịch, logistics, sân golf; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm; trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao; làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách.

5. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án (kể cả dự án ODA, FDI), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

6. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách để bộ, ngành, địa phương quyết định theo thẩm quyền; chủ trì thực hiện giám sát đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực được Bộ trưởng giao phụ trách; phối hợp thẩm tra quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia.

7. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về phát triển các ngành dịch vụ, thương mại và dự trữ quốc gia.

8. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển đối với các ngành, lĩnh vực sau: Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch; chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu; kho tàng; các kho lưu trữ chuyên dụng do địa phương quản lý; thương mại; dịch vụ logistics.

9. Tổng hợp kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ. Chủ trì đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS); phối hợp tham gia đàm phán lĩnh vực dịch vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kinh tế dịch vụ có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Kinh tế dịch vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1866(KTDV).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 12458
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.