Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 21/12/2014-09:04:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư
Quyết định số 1869/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám sát, kiểm tra hoạt động đầu tư; thẩm định, thẩm tra và đánh giá dự án đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giám sát, đánh giá, thẩm định đầu tư; hướng dẫn về nghiệp vụ thẩm định, giám sát và đánh giá đầu tư.

2. Là đầu mối tổng hợp công tác giám sát tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc theo quy định. Chủ trì thực hiện kiểm tra tổng thể đầu tư các bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước, Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định các chương trình, dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

4. Chủ trì tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư: dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công (trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định); Theo phân công của Bộ trưởng, chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Đầu tư.

5. Chủ trì thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan. Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng nghiệp vụ thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư có Vụ tr­ưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1869(GSTDDT).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 17955
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.