Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2015-10:20:00 AM
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh để các tổ chức, cá nhân góp ý.

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: binhhoangpt@mpi.gov.vn. Điện thoại: 080.44740./.


File đính kèm:
P0._Phan_Thong_tu.doc
P1.HSYC_chi_dinh_thau_xay_lap.doc
P2._Mau_CDT_MSHH.doc
P3.Mau_CHCT.doc

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 23688
  •  

Ý kiến của bạn đọc: Bùi Việt Kiên (email: vietkienbui@yahoo.com.vn) góp ý cho dự thảo Thông tư:

1. Dùng cụm từ “Hồ sơ YC chỉ định thầu, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH” nhưng nội dung quy định còn nhiều hơn yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đấu thầu xây lắp (trước đây) thì nên quy định những gói thầu thuộc phạm vi này tổ chức đấu thầu rộng rãi.

2. Cần xem xét quy định về tài chính kèm theo mẫu Hồ sơ YC chỉ định thầu, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH tại mẫu số 11;Tình hình tài chính...; (riêng HSYC Chỉ định thầu không in nghiêng-không mang tính hướng dẫn): “ Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính….tuân thủ các điều kiện sau:…..” Những yêu cầu kèm theo là quá cao, nhà thầu khó đáp ứng được tất cả các điều kiện này.

Bùi Việt Kiên | 31/03/2015
Trang
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.