Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 18/03/2015-16:20:00 PM
Dự thảo Nghị định về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp nhà nước kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định Tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp nhà nước kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và Dự thảo Nghị định về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp nhà nước kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Thông tin góp ý xin gửi về: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 31/3/2015. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội./.

File đính kèm:
Du_thao_To_trinh.pdf
Du_thao_Nghi_dinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 2908
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.