Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 25/06/2015-15:29:00 PM
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Thông tin góp ý gửi về chị Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: maihuonghtx@mpi.gov.vn trước ngày 10/7/2015./.


File đính kèm:
Dụ_thao_Nghi_dinh.doc
To_trinh_ND-3.6.doc

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5701
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.