Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 25/07/2015-10:51:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tỉnh Sơn La
Báo cáo ngày 22 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La.

I. Tăng trưởng kinh tế

(Theo giá so sánh 2010)

Lĩnh vực

So với 6 tháng đầu năm 2015 (%)

Tổng sản phẩm

Tăng 6,89

Nông nghiệp

Tăng 1,22

Lâm nghiệp

Tăng 2,39

Thủy sản

Tăng 3,16

CN khai khoáng

Tăng 35,7

CN chế biến, chế tạo

Tăng 6,27

Sản xuất và phân phối điện khí đốt

Tăng 10,21

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải

Tăng 13,56

Xây dựng

Giảm 3,01

II. Thu, chi ngân sách Nhà nước- Ngân hàng

1. Ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2015

So với dự toán năm (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng thu ngân sách NN

4674 tỷ đồng

Bằng 50

Thu ngân sách

1500 tỷ đồng

Bằng 53,6

Tăng 20,3

Thu bổ sung từ cân đối ngân sách TW

3174 tỷ đồng

Bằng 34

Thu thuế

1500000 triệu đồng

Bằng 53,6

Tăng 20,3

Chi ngân sách

4674tỷ đồng

Bằng 50

2. Ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2015 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước

Tổng thu tiền mặt

32964

Tăng 3,8%

Tổng chi tiền mặt

34091

Tăng 5,9%

Bội chi tiền mặt

1127

Dư nợ tín dụng

17600

Tăng 15,5%

Dư nợ ngắn hạn

7750

Tăng 13,5%

Dư nợ trung dài hạn

9850

Tăng 17,1%

III. Vốn đầu tư và xây dựng

1.Vốn đầu tư

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2015(triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

6477357

Vốn NN

3416489

Vốn ngoài nhà nước

3058970

2.Xây dựng

Hoạt động xây dựng

Giá trị (tỷ đồng)

Doanh nghiệp

Nhà nước

10,7

Ngoài nhà nước

1830,3

Các loại hình khác

1744,9

IV. Các ngành kinh tế then chốt

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1.Nông nghiệp

Cây trồng

Diện tích (ha)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Cây lương thực có hạt

115739

Giảm 29,3

Cây lấy củ có chất bột

33427

Tăng 0,8

Cây mía

5492

Tăng 5,4

Cây lấy sợi

48

Giảm 86,6

Cây có hạt chứa dầu

1999

Giảm 21,8

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh

4801

Giảm 8,8

Cây hàng năm khác

3286

Giảm 2,6

Gieo cấy lúa đông xuân

11588

Tăng 1,0

Ngô

104151

Giảm 31,6

1.2. Lâm nghiệp

Diện tích (ha)

Trồng mới rừng sản xuất

867

Trồng mới rừng phòng hộ

488

Diện tích rừng trồng được chăm sóc

3421

Rừng khoanh nuôi tái sinh

53302

Rừng được giao khoán, bảo vệ

323767

1.3 .Thuỷ sản

Thủy sản

Diện tích nuôi (ha)

2494

Tôm

03

Hỗn hợp và thủy sản khác

17

Ươm giống thủy sản

13

V. Sản xuất công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp

Giá trị (triệu đồng)

CN khai khoáng

1367000

CN chế biến, chế tạo

2588660

CN sx phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí

778870

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải

48470

2. Giao thông, vận tải– bưu chính, viễn thông

Loại hình

6 tháng đầu năm 2015

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

1949 nghìn tấn

Tăng 7,4

Hàng hoá luân chuyển

210515 nghìn tấn.km

Tăng 8,6

Doanh thu vận tải hàng hoá

578506

Tăng 13,3

Vận chuyển hành khách

1545 nghìn luợt người

Tăng 6,2

Luân chuyển hành khách

150602 triệu lượt người

Tăng 7,2

Doanh thu vận tải hành khách

125121

Tăng 15,4

VI. Thương mại, dịch vụ và giá cả

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng.

Thành phần

6 tháng đầu năm 2015 (tỷ đồng)

so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

509,46

Giảm 13,5

Kinh tế ngoài NN

6690,42

Tăng 16,9

0,732(KT tập thể)

Tăng 1,4

4611,85(KT cá thể)

Tăng 19,7

2077,84 (KT tư nhân)

Tăng 11,1

2. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

6 tháng đầu năm 2015 (nghìn USD)

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

51622,9

Tăng 15,9%

Nhập khẩu

7714,7

Tăng 319,4%

VII. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư

Đời sống dân cư nông thôn được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững, tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn xảy ra. Tình trạng thiếu đói giáp hạt xuất hiện sớm từ tháng 1/2015 và cao điểm đến 5/3/2015 đói giáp hạt đã xảy ra ở 5 huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu với 8200 hộ và 36031 nhân khẩu thiếu đói chiếm 3,13% tổng số hộ và 3,05% tổng số nhân khẩu toàn tỉnh.

Đời sống cán bộ, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định. Các cơ quan, đơn vị và bảo hiểm xã hội đã giải quyết lương và các khoản thu nhập kịp thời cho cán bộ, công chức và người hưởng bảo hiểm xã hộ đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Chỉ số giá tháng 01 và tháng 02 tăng nhẹ, tháng 3 sau tết nhu cầu giảm dần, tháng 4 giá tiếp tục giảm, tháng 5 giá của một số nhóm hàng hóa tăng nhẹ.

Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, cho vay vốn phát triển sản xuất, cho vay hỗ trợ lãi suất, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

Năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư các nguồn ngân sách cho các công trình trọng điểm gồm hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 20 tỷ đồng, các dự án thuộc đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Loóng Luông huyện Vân Hồ và xã Huổi Một huyện Sông Mã 5 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 12 tỷ đồng...

2. Giáo dục, đào tạo

Ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành sơ kết học kỳ I, thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015. Tổ chức hội thi khoa học – kỹ thuật cho học sinh trung học có 26 dự án đạt giải và 6 dự án được chọn tham gia thi cấp quốc gia tại tỉnh Bắc Ninh; thi giải tiếng Anh qua mạng internet, kết quả 103 học sinh đạt giải, trong đó có 40 học sinh lớp 5, 43 học sinh lớp 9; tổ chức hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh THPT năm học 2014-2015; thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 có 10 học sinh đạt giải…

3.Y tế

Ngành y tế đã thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh cúm gia cầm, cúm A(H5N1) ở người, bệnh sởi, thương hàn, sốt xuất huyết, chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp…

Kiểm tra sát sao các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc do thức ăn gây ra.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 12/12 huyện, thành phố; công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tiếp tục duy trì trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp đến mọi người dân…

Thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng…

4. Văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ công tác sau di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La, xây dựng nông thôn mới phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh… tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''.

Phát thanh tiếng phổ thông thực hiện 453 chương trình; truyền hình tiếng phổ thông thực hiện 1003 chương trình…

5. An toàn giao thông

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban An toàn giao thông các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, hoàn thành việc ký cam kết giữa người tham gia giao thông với chủ thể quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng gia thông; đào tạo, sát hạch; đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; phối hợp tổ chức kiểm tra và xử lý theo các chuyên đề về xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép và xe chạy quá tốc độ...

6. Thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to và rất to, gió lốc, nắng hạn, lũ lụt làm thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân gồm:

Thiệt hại về người: 3người chết,1 người mất tích và 3 người bị thương.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 144 ha lúa thiệt hại, 465 ha hoa màu bị hư hỏng …

Thiệt hại về công trình :2 trụ sở cơ quan; 9 trường học bị ảnh hưởng; 6 nhà bị sập, cuốn trôi, 628 nhà bị sạt lở tốc mái…

Ước tính tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn, mưa đá, gió lốc gây ra trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2015 17 tỷ đồng.

7. Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

Theo báo cáo của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ cháy thiệt hại ước tính khoảng 38427 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm môi trường với số tiền phạt là 80 triệu đồng./.


UBND tỉnh Sơn La

    Tổng số lượt xem: 2424
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.