Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-15:18:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Tin học thống kê
Quyết định số 283/QĐ-TCTK ngày 15/4/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương thành Trung tâm Tin học thống kê.

Điều 2. Vị trí và chức năng.

Trung tâm Tin học thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thống kê, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Center for Statistical Information Technology - viết tắt là CSIT.

Trụ sở đặt tại: 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Tin học thống kê là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng cục: nghiên cứu, lựa chọn công nghệ; xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống; phát triển các phần mềm ứng dụng; xử lý thông tin; đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông cho ngành Thống kê theo sự phân công của Tổng cục và thực hiện các dịch vụ tin học cho các đơn vị trong, ngoài ngành Thống kê.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn .

1. Nghiên cứu, thử nghiệm, lựa chọn công nghệ, giải pháp kỹ thuật để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Thống kê;

2. Xây dựng, quản lý về kỹ thuật, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê theo chương trình, kế hoạch, dự án đã được Tổng cục phê duyệt;

3. Bảo đảm kết nối thông suốt mạng máy tính của Tổng cục với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, các đơn vị trong ngành Thống kê và với Internet;

4. Xử lý số liệu điều tra, tổng điều tra theo kế hoạch của Tổng cục;

5. Lựa chọn giải pháp, xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu thống kê;

6. Lựa chọn các phần mềm chuẩn, phát triển các phần mềm ứng dụng trong ngành, cung cấp và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê sử dụng các phần mềm đó;

7. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê sử dụng và bảo dưỡng thiết bị tin học do các đơn vị quản lý; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học của ngành Thống kê;

8. Xây dựng, quản lý và bảo trì về kỹ thuật trang thông tin điện tử (Website) của Tổng cục;

9. Thực hiện công tác đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo kế hoạch của Tổng cục;

10. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển ứng dụng;

11. Thực hiện các dịch vụ về tin học thông qua đấu thầu hoặc riêng lẻ: xử lý số liệu; tư vấn kỹ thuật, lập, thẩm định và triển khai các dự án công nghệ thông tin; thiết kế, thi công, giám sát, thẩm định kỹ thuật mạng máy tính; phát triển các ứng dụng và các sản phẩm điện tử; đào tạo công nghệ thông tin; lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học; thực hiện các dịch vụ tin học khác cho các đơn vị trong và ngoài ngành Thống kê;

12. Quản lý tài chính, tài sản, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế được giao; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của Tổng cục Thống kê;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động.

1. Tổng cục giao biên chế và bảo đảm kinh phí hoạt động tương ứng với nhiệm vụ được giao; thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của Trung tâm (điều động viên chức ra ngoài Trung tâm). Giám đốc Trung tâm được tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện các dịch vụ theo cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Trung tâm Tin học thống kê gồm có 6 phòng:

2.1. Phòng Tổ chức, hành chính;
2.2. Phòng Kế hoạch, tài vụ;
2.3. Phòng Cơ sở dữ liệu;
2.4. Phòng Lập trình và Đào tạo;
2.5. Phòng Kỹ thuật và Quản trị hệ thống;
2.6. Phòng Xử lý thông tin.

3. Trung tâm Tin học thống kê có Giám đốc, các Phó Giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

4. Phòng có Trưởng phòng, nếu có từ bốn viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một Trưởng phòng và một Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về toàn bộ các hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

5. Viên chức, người lao động có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.

6. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các Phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc quy định theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng
(đã ký)
    Tổng số lượt xem: 6559
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.