Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 10/11/2016-11:15:00 AM
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ và Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ để Quý cơ quan nghiên cứu đóng góp ý kiến.

Thông tin góp ý xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04.38464505; Email: ptngoc@gso.gov.vn trước ngày 18/11/2016./.


File đính kèm:
3.Du_thao_ND.doc
2._To_trinh_ND-2.11.16.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3934
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.