Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 09/11/2016-09:28:00 AM
Dự thảo Nghị định (số 2) thay thế Nghị định 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi tới Quý cơ quan bản sao công văn của Bộ Tài chính và Phụ lục 1 "Đề xuất nội dung quản lý tài chính các khoản viện trợ không hoàn lại" và đề nghị Quý cơ quan có ý kiến đối với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2016 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành.


File đính kèm:
9398.BKHĐT-KTĐN.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4620
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.