Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 05/10/2016-15:53:00 PM
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 04/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” đã phát triển sâu rộng, có nhiều đổi mới, hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Ngành và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Kế hoạch được ban hành với mục đích, phát huy sức mạnh của toàn Ngành trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua nhằm phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Nghiên cứu, theo sát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả cao nhất.

Theo Quyết định, việc triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các phong trào thi đua của Ngành giai đoạn 2016 - 2020, vì vậy, khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua hằng năm phải lấy kết quả thực hiện các nội dung thi đua trong phong trào thi đua này làm căn cứ để đánh giá thi đua và xét khen thưởng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua cần tiếp tục được triển khai sâu rộng từ Bộ đến các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Thông qua đó, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Nội dung phong trào thi đua được tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ các chính sách mới về khuyến khích đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng giao thông nông thôn; Huy động nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng nông thôn mới…

Tại Quyết định, một số giải pháp được đưa ra như tập trung phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trong Ngành về chủ trương của Đảng, nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Cổng thông tin điện tử của Bộ,… xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, lồng ghép vào nội dung các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020… Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ, các Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới được tổ chức thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2016 - 2018) và giai đoạn 2 (từ 2018 - 2020). Vụ Thi đua – Khen thưởng là đơn vị thường trực phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế nông nghiệp đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch này, hằng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trong toàn Ngành báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Vụ Thi đua – Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4766
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.