Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 15/03/2017-15:28:00 PM
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 tỉnh Lào Cai

A - CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 02 NĂM 2017

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02 năm 2017 đã bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2016 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh. Các ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, công việc chủ yếu sau:

Tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 và các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Sắc màu – Tây Bắc.

Chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân 2017 đảm bảo khung thời vụ; chủ động phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng; tích cực phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi. Dự và chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và nhà đầu tư tích cực giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư dự án. Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu và vốn ODA; đôn đốc các sở, ngành tham mưu hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực UBND tỉnh làm việc với một số sở, ngành, địa phương về triển khai kế hoạch năm 2017, đặc biệt là giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đôn đốc các sở, ngành chủ trì xây dựng, trình và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2017.

Chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tự chủ về tài chính, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện (ngành y tế, Đài phát thanh truyền hình...); chỉ đạo triển khai xây dựng phương án chuyển một số đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành của tỉnh thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu theo quy định. Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm soát tình trạng vận chuyển lợn sống để xuất khẩu qua địa bàn tỉnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đôn đốc, triển khai thực hiện Quyết định 40/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng Khu KTCK. Đôn đốc triển khai Quyết định số 1845/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý đô thị tại các khu, điểm du lịch, trung tâm đô thị thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, Bắc Hà..., trong đó tăng cường quản lý bán hàng rong, đeo bám khách du lịch..., phân luồng giao thông thị trấn Sa Pa; xử lý lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, bán hàng; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Đôn đốc thu ngân sách nhà nước.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai hoạch và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, bàn về phát triển doanh nghiệp, vấn đề khởi nghiệp.

Chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh các cấp học tại các địa phương, nhất là vùng cao, vùng khó khăn sau Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947-5/3/2017); 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2017; trong đó tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung hợp tác với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 02 năm 2017 đạt được những kết quả như sau:

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2017

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Trồng trọt: Các địa phương tập trung sản xuất vụ Xuân 2017. Kết quả đến hết tháng 02/2017: Cây lúa Xuân làm đất được 9.974,5 ha, bằng 100,7% KH và 106,6% so CK; cấy được 5.916,7 ha, bằng 59,7% KH, tăng 3 lần so CK. Ngô trồng được 4.756 ha (ngô Xuân 4.740 ha, ngô chính vụ 16 ha), bằng 13% KH năm, tăng 3,5 lần so CK. Đậu tương xuân trồng được 1.011 ha, tăng 2 lần so CK.

Công tác cung ứng giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2017 được đảm bảo: Giống lúa 846 tấn giống lúa các loại ; giống ngô 230 tấn.

Chăn nuôi: Trong tháng không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Các sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Công tác tiêm phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện đảm bảo tiến độ. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường .

Lâm nghiệp: Dịp Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017, các huyện, thành phố đã trồng được 70,6 nghìn cây các loại (tương đương hơn 70 ha); trồng rừng KH 2017 đén hết tháng 2 đạt 226,8 ha, bằng 3,2 % KH và 183 % so CK.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy rừng đến nhân dân.

Phát triển nông thôn: Hoàn thành việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017; hoàn thành phát động các trào thi đua xây dựng NTM tại các huyện, thành phố; tiến hành tổng hợp Kế hoạch thực hiện 5 phong trào thi đua thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017; rà soát, điều chỉnh và kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 13,9 km đường giao thông nông thôn, lũy kế 61,4 km. Thực hiện sắp xếp dân cư được 301 hộ; giải ngân 3.086 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm 2016 đến nay đã sắp xếp được 998 hộ, giải ngân 9.707 triệu đồng, đạt 82% KH. Tình hình dân cư ổn định, không có di cư, hồi cư.

Tình hình thiên tai: Do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường trong tháng 2 /2017 đã xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại tại huyện Sa Pa, Bát Xát, làm 99 con trâu, bò bị chết rét .

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 02 ước đạt 1.525,5 tỷ đồng, lũy kế 2.542,6 tỷ đồng, đạt 10,4% KH, bằng 82,4% so CK . Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp trong tháng 02 nhìn chung vẫn chậm, các đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Giá trị hàng tồn kho cuối tháng ước đạt 2.035 tỷ đồng (giá ss 2010)…

b. Xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 và kế hoạch năm 2015, 2016 được kéo dài thực hiện theo Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

3. Thương mại, dịch vụ

Thương mại nội địa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 đạt 1.433 tỷ đồng, lũy kế 2.892 tỷ đồng, bằng 15,2% KH, tăng 18,6% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định, hoạt động tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở tăng nhẹ so với tháng trước nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 02 ước đạt 243,5 triệu USD, lũy kế 482,9 triệu USD, bằng 19,3% KH, tăng 280% so CK.

Hoạt động du lịch: Thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai, ước đạt 420,1 nghìn lượt, lũy kế 696,4 nghìn lượt, đạt 22,5% KH, tăng 67,8% so CK . Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.108,4 tỷ đồng, lũy kế 1.858,2 tỷ đồng, đạt 23,8% KH, tăng 95,4% so CK .

Dịch vụ bưu chính, viễn thông, vận tải: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 đạt 239,5 tỷ đồng, lũy kế 470 tỷ đồng, tăng 34,1% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02 ước đạt 438,7 tỷ đồng, lũy kế 824 tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán, bằng 100,1% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 335,7 tỷ đồng, lũy kế 2.200 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán, bằng 99,5% so CK; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 700,6 tỷ đồng, lũy kế 1.473 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, bằng 103,1% so CK.

Hoạt động tín dụng: Tính đến ngày 24/02/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 42.564 tỷ đồng, tăng 989 tỷ đồng so với 31/12/2016, tổng dư nợ đạt 40.962 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng so với 31/12/2016; tỷ lệ nợ xấu 0,53%.

Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 4,79% so CK.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế: Trong tháng 2 đã cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn là 2.637,8 tỷ đồng. cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 15 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 49,05 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm thành lập mới 35 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 377,05 tỷ đồng; thông báo giải thể 02 doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm 07 doanh nghiệp.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục: Tỷ lệ chuyên cần trung bình toàn tỉnh đạt 98,6%, trong đó: Khối trường THPT đạt 98,8%, cấp THCS đạt 96%, cấp TH đạt 97,5%, cấp mầm non đạt 96,2%. Chỉ đạo các trường tăng cường các biện pháp phòng, tránh rét; vận động, quyên góp ủng hộ quần áo ấm, chăn ấm và các vật dụng phòng, chống rét cho học sinh vùng cao.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao: Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động tuyên truyền chú trọng hướng về cơ sở, đặc biệt hướng đến các xã, thôn bản ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng chưa có điện lưới quốc gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước: Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật tại Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc; Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 – 05/03/2017);…

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công các Giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt giao hữu mừng Đảng mừng Xuân 2017 và các hoạt động thể thao tại Lễ hội Đền Thượng: Giải đua xe đạp, Giải Quần vợt,... Các giải đã thu hút đông đảo vận động viên tham gia thi đấu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy tinh thần hăng say tập luyện thể thao trong những ngày đầu Xuân.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên người. Ngoài ra, các dịch bệnh truyền nhiễm thông thường như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, thủy đậu, sốt vi-rút,… xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố, hiện đều được giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 85,6%, trong đó tại bệnh viện đạt 105,3%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 49,4%.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng cao điểm cao điểm Lễ hội Xuân 2017. Trong tháng 2, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 2.046 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó có 1.814 đạt tiêu chuẩn vệ sinh, chiếm 88,7%; không xảy ra ngộ độc thực phẩm ở người.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ dưới 1 tuổi. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân

4. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm an sinh xã hội:

Tiếp tục duy trì công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động theo kế hoạch. Triển khai đánh giá các cơ sở điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone (hiện nay các cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiếp nhận điều trị cho 917 người).

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được triển khai theo kế hoạch, tập trung triển khai lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. Công tác thu nộp và chi trả chế độ BHYT, NHXH được đảm bảo. Ước hết tháng 02 ngành Bảo hiểm xã hội thu đạt 79,5 tỷ đồng; số nợ BHXH, BHYT các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 193,5 tỷ đồng, tăng hơn so tháng 01 là 23,5 tỷ đồng.

5. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

Triển khai quản lý 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 04 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng KH&CN, 03 dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đề tài, dự án được triển khai đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Quản lý 186 nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng bảo hộ. Triển khai thực hiện xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với 39 đơn vị cấp xã và 01 đơn vị sự nghiệp. Phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn theo đúng quy định đối với các cơ sở có hoạt động về an toàn bức xạ, công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng.

III. Tài nguyên và Môi trường

Tiến hành trển khai công tác địa chính phục vụ công tác thống kê, đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 71 giấy, lũy kế 74 giấy, đạt 92,5% KH; cho các hộ gia đình, cá nhân được 138 giấy, lũy kế 303 giấy, đạt 20,6% KH. Tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tiếp tục được quan tâm kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chú ý là các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp của tỉnh và cơ sở chế biến nông sản (Nhà máy chế biến săn Tân An, huyện Văn Bàn,...).

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Các địa phương và lực lượng quân sự địa phương hoàn thành giao, nhận quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao, tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các lực lượng chuyên môn, các địa phương triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là trong Lễ khai mạc và các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017, kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai,...

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng đầu năm trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, bằng tháng 12/2016, giảm 02 vụ (11%) so CK, làm 07 người chết, giảm 07 người (50%) so CK, 16 người bị thương, tăng 03 người (23%) so CK. Kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT 1.314 trường hợp, phạt tiền 1.425,8 triệu đồng, tước 110 giấy phép lái xe, tạm giữ 151 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); xây dựng nội dung các biên bản thỏa thuận, ký kết hợp tác với vùng Aquitaine Limousin Poitou - Charentes (ALPC) - Cộng hòa Pháp, thành phố Gyeongsan Hàn Quốc trong thời gian tới. Trong tháng, UBND tỉnh tiếp đón và làm việc với: Đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Đoàn công chức cấp cao của Chính phủ Băng–la–đét; Đoàn công tác tỉnh Chiang Rai, Thái Lan; đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế quốc dân; đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai các nội dung hợp tác với VNPT về xây dựng chính quyền điện tử.

Duy trì và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng 02/2017, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính (đã phát hiện và thu hồi trên 12 triệu đồng vi phạm), thực hiện 24 cuộc thanh tra chuyên ngành (đã phát hiện 15 tổ chức, đơn vị và 51 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, xây dựng...; xử phạt gần 300 triệu đồng). Thực hiện tiếp công dân 140 lượt = 200 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và một số kiến nghị khác), giảm 46% số lượt và 60% số người so tháng trước. Tiếp nhận 136 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm 53% so tháng trước; trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 122 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 21 đơn; các vụ việc khiếu nại, tố cáo nêu trên đều được giải quyết theo đúng thời hạn luật định.

C. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 03 NĂM 2017

Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2017 với 11 nhóm giải pháp; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 với 42 công việc cụ thể. Đôn đốc triển khai kế hoạch năm 2017 về thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong tháng 3 năm 2017 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung sản xuất vụ Xuân năm 2017 đảm bảo khung lịch thời vụ; Chủ động công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Ngành Nông nghiệp và các địa phương tăng cường khuyến cáo và kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, đúng quy định.

Triển khai mạnh mẽ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phong trào thi đua Chung sức xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Tổ chức đánh giá hiệu qủa sản xuất vụ Đông, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp, để có định hướng, nhân rộng điển hình và rút kinh nghiệm cho kế hoạch sản xuất vụ Đông hằng năm.

2. Nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2017, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm (phôi thép, DAP,...); đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án công nghiệp như: Dự án Khai thác, tuyển mỏ Đồng Tả Phời, Nhà máy tuyển quặng Graphit Bảo Hà; Nhà máy luyện đồng Bản Qua, các nhà máy thủy điện,...

Tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi các doanh nghiệp trên địa bàn và làm việc với các nhà đầu tư chiến lược của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (dự án Cảng hàng không Lào Cai, Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Công viên giải trí Bát Xát...); xúc tiến làm việc các đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án quan trọng như: Cầu biên giới Bản Vược, Cầu đường sắt tiêu chuẩn 1,435m...

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, chú ý là các dự án hạ tầng giao thông đô thị tại thành phố Lào Cai và các huyện, giao thông kết nối các tuyến trên địa bàn tỉnh; các dự án xây dựng các khu hành chính Sa Pa, Bảo Yên và Văn Bàn các dự án Bệnh viện Sản Nhi, Nội tiết, Y học cổ truyền, Nội C, Trường Trung cấp Y.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch về đô thị và phát triển du lịch Sa Pa theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; Quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đặc biệt là dự án Phát triển đô thị (vốn WB, ADB, Kuwet), dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); tích cực vận động các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký hiệp định.

3. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc theo Đề án được duyệt; triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến dịch vụ phục vụ du lịch như: Quản lý an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các nơi quá tải do đông khách du lịch như Sa Pa, Bảo Hà (bố trí điểm, bãi đỗ xe, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn rủi ro; tăng cường đảm bảo dịch vụ lưu trú, ăn uống cho khách du lịch...) đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho khách du lịch; không để bán hàng rong làm mất an toàn bên đường giao thông đi đến các khu, điểm du lịch; quản lý không để người dân, hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, bán hàng, đeo bám khách du lịch,...

4. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh, đi đôi với quản lý đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.

5. Tập trung đôn đốc thu NSNN trên địa bàn theo kế hoạch năm 2017 ngay từ những tháng đầu năm nhằm đảm bảo tiến độ, mức thu theo dự toán. Giao UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Thuế rà soát, quản lý thu đúng, thu đủ từ hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, đặc biệt là trên địa bàn Sa Pa, thành phố Lào Cai, hạn chế thấp nhất thất thu ngân sách trong lĩnh vực này; ngành Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, quản lý thu đúng quy định đối với các hoạt động khai thác, kinh doanh mua bán khoáng sản của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các đơn vị khai thác sử dụng quặng sắt, quặng apatít.

Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ các khoản chi, hạn chế phát sinh ngoài dự toán. Tăng cường quản lý tài sản công đúng quy định, đặc biệt là quản lý, sử dụng xe công. Sở Tài chính tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường giao tự chủ về tài chính, biên chế cho các đơn vị, giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, làm việc với các sở, ngành chủ quản để chuyển một số đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả hoạt động. Sở Văn hóa xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa lớn của tỉnh tại Khu đô thị mới.

6. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh các cấp học, chuẩn bị các điều kiện cho các kỳ thi kết thúc năm học 2016 – 2017 của các cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động – Thương binh xã hội triển khai tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, nhằm phân luồng học sinh theo các ngành học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh thiết thực và hiệu quả.

7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh dịch Cúm A (H7N9, H5N1,...), tăng cường khuyến cáo phòng dịch các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm rượu, thực phẩm tươi sống.

8. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017; xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa; Triển khai tốt việc rà soát, lập danh sách cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số năm 2017.

9. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017, hướng tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải đua xe đạp “Một đường hai Quốc gia” theo kế hoạch.

10. Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; triển khai kế hoạch chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2017; tăng cường công tác nắm địa bàn, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh đô thị; triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, quản lý hoạt động tôn giáo đúng quy định, không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm mất an ninh trật tự.

- Tiếp tục triển khai thiết thực chương trình năm an toàn giao thông năm 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. Tăng cường các hoạt động xây dựng và duy trì văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại tại cơ sở để nắm bắt cụ thể, kiệp thời và giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương.

- Duy trì quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chuẩn bị các điều kiện cho các chuyến thăm hữu nghị của Lãnh đạo tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và tỉnh Lào Cai trong năm 2017. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính trên thế giới để vận động nguồn lực cho phát triển thông qua thu hút vốn ODA, FDI, NGO. Phối hợp với Vùng Aquitaine mới (Cộng hòa Pháp), tỉnh Thừa Thiên Huế để ký kết thành công Khung hợp tác 3 bên, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa các nội dung cam kết hợp tác. Xúc tiến ký kết Thỏa thuận hợp tác với thành phố Gyeongsan – Hàn Quốc. Triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học mà tỉnh đã ký kết.

11. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng:

Triển khai thiết thực, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2017 (Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh). Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, UBND các huyện, thành phố; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện (DCI); duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (Par Index), sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index). Rà soát đánh giá hiệu quả triển khai các nội dung hợp tác với VNPT về xây dựng chính quyền điện tử, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện sâu, rộng, thiết thực đến các cơ quan, địa phương, cơ sở./.


Website UBND tỉnh Lào Cai

    Tổng số lượt xem: 1316
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.