Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 26/04/2017-15:47:00 PM
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 05/5/2017; đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ email: pppoffice@mpi.gov.vn để thuận lợi trong quá trình tổng hợp./.


File đính kèm:
2017-04-21_Noi_dung_sua_ND_15.pdf
2017-04-25_Du_thao_Nghi_dinh_sua_ND_15.pdf
2017-4-25_Phu_luc_cac_noi_dung_chinh_xin_y_kien.pdf
Phu_luc.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7039
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.