Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 08/05/2017-13:28:00 PM
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 127 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn. Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn.

Để bảo đảm tiến độ ban hành Thông tư, đề nghị Quý cơ quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 31/5/2017, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần chủ đề là "Góp ý Dự thảo Thông tư đấu thầu qua mạng" để tổng hợp, hoàn thiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.


File đính kèm:
Công_văn_gửi_lấy_ý_kiến.doc
Dự_thảo_lần_01_(bản_gửi_lấy_ý_kiến).doc
Dự_thảo_Mẫu_HSMT_qua_mạng.rar

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7334
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.