Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 24/05/2013-12:55:00 PM
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân
- Trình tự thực hiện:
+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.
+ Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành bổ sung hồ sơ vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có bổ sung nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+Luật Doanh nghiệp;
+Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
+Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
+Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;
+Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;
+Thông tư số 176/2012/TT-BTC.
    Tổng số lượt xem: 1615
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.