Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 14/07/2017-08:37:00 AM
Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
5598 /BKHĐT-TH
Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, ngày 10/7/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5598 /BKHĐT-TH hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo Công văn này, các báo cáo của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo quy định về nội dung và thời gian trên đây gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo 02 hình thức báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) và báo cáo bằng văn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các báo cáo trực tuyến bao gồm:
(1) Đính kèm trên Hệ thống hồ sơ của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thời hạn báo cáo trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.
(2) Cập nhật mã quan hệ ngân sách, báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm năm 2017. Thời hạn báo cáo trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.
(3) Cập nhật chi tiết nhu cầu kế hoạch đầu tư năm 2018 (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT). Thời hạn báo cáo trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp kế hoạch đầu tư năm 2018 đối với bộ, ngành trung ương và địa phương không cập nhật báo cáo trực tuyến trên Hệ thống, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép khi báo cáo được nguyên nhân khách quan không cập nhật được thông tin trên Hệ thống./.


File đính kèm:
Huong_dan_lap_KH_ĐTC2018.pdf
Huong_dan_lap_KH_ĐTC2018.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5730
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.