Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 23/05/2013-15:55:00 PM
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Trình tự thực hiện:
+ Sau khi có quyết định chuyển đổi, công ty gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.
+ Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và thực hiện đăng ký chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.
+ Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.
- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp loại hình công ty TNHH một thành viên;
+ Quyết định và Biên bản họp/Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
+ Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 67 Luật Doanh nghiệp
+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư bằng cổ phần.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH một thành viên tại Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+Luật Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC.
    Tổng số lượt xem: 1531
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.