Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 01/09/2017-16:55:00 PM
Hồ sơ Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình Ủy ban thường vụ Quốc hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải tài liệu trong Hồ sơ Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình Ủy ban thường vụ Quốc hội để các tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; Đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ email: khukinhte@mpi.gov.vn để thuận lợi trong quá trình tổng hợp./.


File đính kèm:
1_To_trinh_CP_trinh_UBTVQH_31-8_final.pdf
2_Du_thao_Luat_trinh_CP_trinh_UBTVQH__31-8_final.doc
3__Bao_cao_tong_ket_mo_hinh_KCN_KKT_30-8-2017.pdf
4_Bao_cao_danh_gia_tac_dong_30-8-2017.pdf
5_Bao_cao_long_ghep_binh_dang_gioi_30-8-2017.pdf
6_BaocaoThuyetminh_31-8-2017.pdf
7_Danh_gia_tac_dong_TTHC_30-8-2017.pdf
8_Bao_cao_ve_kinh_nghiem_quoc_te_18-8-2017.pdf
9.1_Bang_so_sanh_trong_nuoc.pdf
9.2_Bang_so_sanh_quoc_te.pdf
10_Giai_trinh_ly_do_lua_chon_nganh_nghe_cho_cac_dac_khu_18-8-2017.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4350
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.