Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
English
a A
Ngày 15/01/2018-22:57:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ vững ngọn lửa khát vọng đổi mới, sáng tạo và hành động (Xem tin ảnh)
(MPI) – Chiều ngày 15/01/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm cải cách

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, năm 2017 trôi qua để lại trong tất cả chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Lo lắng vì kết quả những tháng đầu năm đạt thấp, nếu tiếp diễn sẽ đặt nền kinh tế trước nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Căng thẳng vì áp lực phải tìm ra hướng đi và giải pháp đúng đắn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như sức ép từ dư luận đối với khả năng bứt phá của nền kinh tế và quyết tâm của Chính phủ trong việc giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng để phấn đấu. Đồng hành với quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống đã vào cuộc. Các Bộ, ngành, địa phương ra sức nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp. Với 3 kịch bản tăng trưởng mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tham mưu Chính phủ điều hành, chúng ta hồi hộp theo dõi kết quả đạt được theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm.

Năm 2017 là năm thành công của cả nền kinh tế, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi Bộ, ngành, địa phương đều có phần đóng góp đầy ý nghĩa vào thành tựu chung của đất nước. Đối với ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê nói riêng, việc đạt và vượt cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao là một thành tựu nổi bật nhất trong nhiều năm trở lại đây, khẳng định kết quả của đổi mới công tác kế hoạch hóa, tạo đà thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch năm 2018, Kế hoạch triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Dưới ngọn cờ xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ công tác tham mưu thể chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đổi mới, đầu tư nhiều hơn trí tuệ tập thể, quyết tâm cải cách, tiên phong, đi đầu vào cách mạng, điển hình là tham mưu xây dựng Luật quy hoạch, dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Nghị quyết số 19/NQ-CP, 35/NQ-CP, 70/NQ-CP… Quyết tâm vượt qua chính mình, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn bỏ những lợi ích trong công tác phân bổ, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thông qua đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin. Năm 2017, lần đầu tiên công tác tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư được triển khai trên Hệ thống quản lý đầu tư công, rút ngắn được thời gian và khắc phục căn bản những sai sót do tổng hợp thủ công gây ra. Từng bước xây dựng phương pháp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, hành động nhanh, quyết liệt.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm đáng kể các điều kiện kinh doanh, tạo động lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chủ trì, tham gia xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tham mưu xây dựng và thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam theo hướng chiến lược và hiệu quả…

Năm 2017, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí của Bộ có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giữ vững tôn chỉ, mục đích, bám sát chủ chương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, hoạt động của Bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối tin cậy giữa các nhà hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong 5 đơn vị truyền thông trên toàn quốc và là cơ quan duy nhất trong khối các Bộ, ngành trung ương được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí…

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Luật quy hoạch được Quốc hội thông qua đã tiến cận được với xu thế tiến bộ của thế giới và phù hợp với thực tế của đất nước đang trong tiến trình phát triển với tầm cao mới và gắn với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Luật là cơ sở pháp lý quan trọng tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về quy hoạch, tạo lập, sắp xếp lại hệ thống quy hoạch một cách trật tự, gọn gàng, thống nhất, hữu hiệu để quy hoạch thực sự là công cụ quan trọng giúp Nhà nước kiến tạo sự phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham luận tại Hội nghị.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Đánh giá cao những chỉ đạo, đồng hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, trong năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành 02 luật quan trọng là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo hành lang pháp lý quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo để Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 400.000 doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020. Luật quy hoạch tạo động lực thúc đẩy các tỉnh, thành phố nói chung, Hà Nội nói riêng phát triển nhanh và bền vững, thông qua đó huy động các nguồn lực đầu tư xã hội, tăng cường liên kết phát triển vùng. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, Thành phố mong rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ các chính sách tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chuẩn bị năng lực cần thiết cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để nâng cao năng suất lao động của Việt Nam, có chiến lược để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước và tăng cường tính kết nối giữa chuyển giao công nghệ, giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Độ cho rằng, năm 2017, lần đầu tiên công tác kế hoạch của Ngành được triển khai thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là bước cải tiến quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lập, tổng hợp, rà soát kế hoạch đầu tư công trên Hệ thống thông tin về đầu tư công nhằm đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm. Qua đó tiết kiệm và giảm thiểu được nhiều chi phí trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công.

Luật quy hoạch đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2018. Đây là bộ luật có nhiều điểm mới, khi triển khai gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch một cách cụ thể, tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng quy hoạch đến năm 2030…

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều hành kinh tế vĩ mô

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội năm 2017 có sự đóng góp lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, thể hiện vai trò cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô. Cùng với một số bộ liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ các cơ chế, chính sách, giải pháp, trong đó đặc biệt là giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Bộ đã bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh được cho là các giấy phép con, cản trở doanh nghiệp phát triển lâu nay. Từ đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều Bộ, ngành trình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Bộ đã tham mưu, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật quy hoạch, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, là những văn bản luật quan trọng, khắc phục tình trạng chồng chéo, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch, trong bối cảnh cả nước có tới 19.000 quy hoạch.

Về cải cách, đổi mới phương pháp làm việc và nội dung công việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thể hiện sự năng động, có đổi mới, cải cách trong nội bộ, trong từng công việc, nhiệm vụ được giao, nhanh nhạy hơn, nắm bắt kịp thời hơn tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2018, để tiếp tục quá trình đổi mới mạnh mẽ để phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải làm rõ hơn nữa vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong công tác kế hoạch hóa, vai trò của công tác kế hoạch và chống bao cấp, xin-cho, công tác kế hoạch và xã hội hóa nguồn lực… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải phát triển bền vững, không để lạm phát phá vỡ kinh tế vĩ mô. Phải thực hiện tam giác phát triển gồm: kinh tế, xã hội và môi trường để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai nghèo cùng cực, làm sao đất nước hạnh phúc, dân tộc phồn vinh chứ không chỉ là giới chủ phồn vinh. Làm sao giải phóng sức sản xuất, đặc biệt là từ nguồn lực tư nhân và từ nước ngoài có chọn lọc.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là một cỗ máy tinh vi, khối óc sáng suốt”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là một cỗ máy tinh vi, là khối óc sáng suốt tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối chính sách vĩ mô. Khẩn trương hoàn thành các dự án luật được giao với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo. Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP để có kịch bản tăng trưởng cho quý I/2018 và các quý tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác thống kê, tổng hợp, phân tích dự báo, hoàn thành phương pháp tính GDP…

Năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo từng đồng chí lãnh đạo Bộ, cục, vụ, viện, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nhà nước của Bộ, làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội sửa đổi, khắc phục bất cập của Luật đầu tư công, làm sao vừa chống thất thoát vừa tạo thuận lợi cho các địa phương, khi hiện nay có những phản ánh từ phía địa phương cho rằng, có một số điều khoản khiến kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục. Đồng thời, chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đấu thầu công khai minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt rõ, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, rà soát lại tất cả quy trình công tác trong các cục, vụ liên quan. Tăng cường kiểm tra công vụ để hạn chế tối đa tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu và xử lý nghiêm vi phạm. Phải chú ý nghiên cứu, nắm vững sự vận hành của nền kinh tế, bắt mạch được những điểm nghẽn, ách tắc, những tồn tại, chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong xây dựng chính sách phát triển, phải đặt lợi ích của đất nước, Nhân dân lên trên hết, phải tính dài hơi, phát triển bền vững. Cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải công tâm, khách quan, sắp xếp lựa chọn người có tài, có đức, có tầm nhìn, có chuyên môn giỏi để tham mưu cho Bộ, cho Chính phủ, loại bỏ những cán bộ cơ hội, không chịu làm việc, không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không có cán bộ lãnh đạo gửi thầu, gửi đơn vị thi công hay nói cách khách là có tiêu cực, lợi ích nhóm…/.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4739
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.