Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 30/03/2018-09:15:00 AM
Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ công văn số 7355/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/4/2018, email: pkstthc@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
2042.BKHDT-VP.pdf
Du_thao_QĐ_phe_duyet_PA_don_gian_hoa_gui_xin_y_kien.docx
Du_thao_QĐ_phe_duyet_PA_don_gian_hoa_gui_xin_y_kien-1.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 16667
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.