Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 01/08/2018-15:52:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 tỉnh Lào Cai

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt: Hiện nay các địa phương đang tích cực chăm sóc và theo dõi kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng vụ Xuân, triển khai vụ Mùa, gồm: Lúa Xuân 10.100 ha, bằng 102% KH và 100% so CK (bắt đầu triển khai thu hoạch lúa Xuân); các địa phương đang tích cực chuẩn bị giống, vật tư cho sản xuất vụ Mùa; riêng lúa Mùa sớm vùng cao làm đất được 8.465 ha, đạt 75,6% KH và bằng 122,6% so CK; cấy được 552 ha; Cây ngô lũy kế trồng 25.901 ha, đạt 73,9% KH và bằng 100,1% so CK .

Tình hình sâu bệnh hại: Trong tháng sâu dịch bệnh xuất hiện rải rác trên cây lúa và trên cây lâm nghiệp , Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương kịp thời theo dõi phòng trừ, xử lý không để phát sinh thành dịch.

Trồng rừng: Trong tháng 5 trồng được 763,5 ha, lũy kế trồng được 2.585,6 ha, đạt 43,1% KH và tăng 16,7% so CK .

Công tác kiểm tra, kiểm soát khai thác, chế biến, vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Trong tháng, kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 15 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 81 vụ, giảm 14 vụ (14,7%) so CK. Từ đầu năm đến nay không để xảy ra cháy rừng.

b) Chăn nuôi:

Trong tháng 5, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tại các địa phương phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh, cho đàn gia súc, gia cầm được tích cực thực hiện. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường và duy trì

c) Phát triển nông thôn:

Các địa phương tập trung làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ trọng tâm theo KH 2018 của tỉnh: Trong tháng 5, các địa phương triển khai thi công được 75,7 km đường giao thông nông thôn, lũy kế 252,45 km, tăng 15% so CK (trong đó: đường bê tông xi măng 41,8 km, lũy kế 149,5 km; cấp phối 25,6 km, lũy kế 78,96 km; mở mới 8,3 km, lũy kế 24 km); xây dựng 473 nhà tiêu hợp vệ sinh, lũy kế 1.415 nhà; 163 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, lũy kế 583 chuồng; 456 hố rác hộ gia đình, lũy kế 1.436 hố; huy động các các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền 114,8 triệu đồng, lũy kế 1.642,2 triệu đồng; 100.850 m2 đất, lũy kế 121.579 m2 đất; 45.070,5 công lao động, lũy kế 54.278,5 công lao động và nhiều hiện vật khác.

Tình hình sắp xếp dân cư: 5 tháng đầu năm 2018, đã sắp xếp được 85 hộ, đạt 38,5% KH; trong đó: sắp xếp dân cư xen ghép 54 hộ, ổn định tại chỗ 31 hộ.

d) Tình hình thiệt hại do thiên tai:

Trong tháng, xuất hiện nhiều đợt mưa trên diện rộng và cục bộ, kèm theo dông, lốc ở một số huyện (Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa) gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và công trình công cộng của nhân dân . Ước tổng thiệt hại trên 6,5 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp nhìn chung duy trì ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá cao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 ước đạt 2.631 tỷ đồng, lũy kế 12.216 tỷ đồng; đạt 44,4% KH, tăng 32,9% so với CK. Các ngành công nghiệp (công nghiệp khai thác; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp điện, nước) đều tăng so CK, trong đó tăng nhiều nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo (38%) . Sản lượng nhiều sản phẩm công nghiệp tăng so CK như: Phân DAP (tăng 115,3%); Xi măng (tăng 108,2%); Lân trắng (tăng 85%); Cao lanh (tăng 62%); Photpho vàng (tăng 57,9%); Axit Photphoric (tăng 57,6%); Fenspat nghiền (tăng 44,4%); Quặng sắt (tăng 30,7%); Axit Sunfuric (tăng 24,1%); Phôi thép (tăng 21,8%);…Các sản phẩm công nghiệp chính duy trì mức tiêu thụ và giá bán ổn định (phôi thép, phân bón, phốt pho, gạch xây dựng...)

b) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng các nguồn vốn giao năm 2016 là 4.778,725 tỷ đồng, tăng 9% so CK năm 2015. Tổng giá trị giải ngân đạt 4.718,841 tỷ đồng, bằng 99%KH.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017: Tổng kế hoạch vốn giao 4.592,485 tỷ đồng, bằng 96,1% so CK năm 2016; giá trị giải ngân đạt 4.226,214 tỷ đồng, bằng 92%KH.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018: Tổng kế hoạch vốn giao 4.429.981 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1.859,227 tỷ đồng, bằng 42%KH (trong đó: Tổng kế hoạch vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao 3.170,495 tỷ đồng; Giá trị giải ngân đạt 1.121,857 tỷ đồng, bằng 35% KH).

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại: Kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra ổn định. Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 1.787,6 tỷ đồng, lũy kế 8.721,3 tỷ đồng, bằng 41,5% KH, tăng 9,6% so CK. Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực; trong tháng 5, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 313 vụ, lũy kế 1.137 vụ; phát hiện và xử lý 63 vụ (chiếm 20% số vụ), lũy kế 252 vụ (chiếm 22,2% tổng số vụ) với tổng giá trị xử phạt 314,5 triệu đồng, lũy kế 2.697 tỷ đồng.

b) Hoạt động xuất nhập khẩu: Tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu cửa khẩu quốc tế duy trì ổn định; hoạt động tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ vẫn khó khăn và giảm khá mạnh so CK. Tổng giá trị hàng hóa XNK, mua bán trao đổi hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 5 ước đạt 299,6 triệu USD, lũy kế 1.295,3 triệu USD, bằng 44,7% KH và tăng 24,3% so CK.

c) Du lịch: Tháng 5 có kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng so tháng 4, ước đạt 432,3 nghìn lượt khách, lũy kế 2,136 triệu lượt khách, bằng 53,4% KH, tăng 10,6% so CK ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.220 tỷ đồng, lũy kế 6.144,7 tỷ đồng, bằng 51,2% KH, tăng 15,2% so CK .

d) Dịch vụ bưu chính, viễn thông, vận tải: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân; Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 ước đạt 284,3 tỷ đồng, lũy kế 1.386 tỷ đồng, tăng 15,3% so CK

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a). Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn tháng 5 ước đạt 703,7 tỷ đồng, lũy kế 3.170 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán TW, bằng 45,3% dự toán HĐND tỉnh giao, 40,6 dự toán UBND tỉnh giao phấn đấu, tăng 38,5% so CK. Thu ngân sách địa phương ước đạt 889,7 tỷ đồng, lũy kế 6.013,7 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 16,6% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 ước đạt 1.236,9 tỷ đồng, lũy kế 5.386 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán và tăng 29,2% so CK.

b) Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng nguồn vốn huy động thời điểm ngày 25/5/2018 đạt 43.779 tỷ đồng, giảm 0,81% so với 31/12/2017, trong đó nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 21.225 tỷ đồng, tăng 1.264 tỷ đồng (tăng 6,33%) so với 31/12/2017; Tổng dư nợ ước đạt 42.478 tỷ đồng, giảm 0,53% so với 31/12/2017; tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng thương mại 2,47%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,98% so với tháng trước, bình quân tăng 1,46% so với CK. Các nhóm có chỉ số tăng như: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,21%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,61%; Nhóm giao thông tăng 1,37%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%. Các nguyên nhân chính làm CPI tháng 5 tăng là do: Giá thịt lợn tăng mạnh; các loại rau củ cuối vụ nên giá tăng cao; giá nhà ở thuê, giá điện sinh hoạt tăng; bên cạnh đó giá xăng dầu được điều chỉnh theo giá xăng dầu thế giới tăng,... đã làm tăng CPI chung. Các nhóm có chỉ số giảm như: Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,4%.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Từ đầu năm đến nay, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 2.162 tỷ đồng; không có dự án FDI được cấp mới. Tháng 5, thực hiện cấp mới đăng ký cho 36 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 577,9 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 02 doanh nghiệp. Lũy kế, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 173 doanh nghiệp, tổng vốn 1.357,6 tỷ đồng.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục:

Tháng 5, các trường học và cơ sở giáo dục tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017-2018. Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019. Hoàn thành đăng ký dự tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên hè cho cán bộ, giáo viên các cấp học năm 2018; hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước: 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018);...

Hoạt động cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm, duy trì cung cấp thông tin báo chí hằng tuần. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì tại các Câu lạc bộ, các điểm tập tại các huyện, thành phố và trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức thành công các giải thể thao cấp tỉnh: Giải Bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai 2018 và Giải Vô địch Bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai mở rộng năm 2018. Thể thao thành tích cao: Trong tháng thành lập 03 đoàn VĐV tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc (Giải Cúp các CLB Boxing toàn quốc tại Đăk Lăk; Giải Vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc gia năm 2018; Giải các CLB Pencak Silat toàn quốc).

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng 5, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên người. Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên, khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 101,7%, trong đó tại bệnh viện đạt 118,3%.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì. Trong tháng xảy ra 01 vụ bị nhiễm khuẩn thực phẩm tại bếp ăn Nhà máy Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai của Công ty thủy điện Sông Đà 9 làm 40 công phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà; nguyên nhân do thức ăn bị nhiễm khuẩn, các công nhân do sức yếu nên bị vi khuẩn gây bệnh. Hiện các ca mắc đã xuất viện, ổn định sức khỏe.

4. Công tác an sinh xã hội:

Công tác giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì thường xuyên. Trong tháng, giải quyết việc làm cho 1.520 người; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 170 lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; ước 5 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 7.087 người, đạt 56,7% KH; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo được 3.285 người , lũy kế 7.692 người, đạt 54,6% KH .

Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai theo kế hoạch; Hoàn thiện xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% giai đoạn 2018-2025.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được triển khai theo kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế đạt 560 tỷ đồng, bằng 37,1% KH, tăng 12,7% so với cùng kỳ; Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 119 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

5. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 33 đề tài, dự án; trong đó: 23 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 06 dự án nông thôn miền núi, 04 dự án chính sách. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt.

Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường được duy trì; quản lý tốt đối với 201 sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng bảo hộ; triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với đối với 169 cơ quan, đơn vị hành chính (gồm: 34 sở, ngành, chi cục; 09 UBND huyện, thành phố; 126 UBND xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ (kiểm định phương tiện đo các loại; phân tích chất lượng hàng hóa...).

III. Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng 5, tiếp tục triển khai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện; triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch. Tập trung rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành.

Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tiếp tục được tăng cường, triển khai xử lý các vụ việc hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch của UBND tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, tập trung giải quyết các vụ việc phát sinh tại các cơ sở, nhà máy sản xuất công nghiệp, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản (Nhà máy luyện đồng Lào Cai, mỏ đồng Sin Quyền, Khu công nghiệp Tằng Loỏng,...).

IV. An ninh và đối ngoại

1. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các lực lượng chức năng, các địa phương triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự trên địa bàn tỉnh. Tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trong tháng 05 tăng so tháng 4, đáng chú ý là các vụ việc, tội phạm về ma túy, vi phạm trật tự xã hội; xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, vận chuyển ma túy số lượng lớn, cướp tài sản...

Các vụ việc xảy ra trong tháng 5 đã làm chết 24 người, tăng 08 người so tháng 4; bị thương 16 người tăng 03 người so tháng 4 (không tính số người chết và bị thương do tai nạn giao thông). Cơ quan chức năng đã khởi tố 36 vụ án, tăng 13 vụ so tháng 4 để điều tra, các vụ việc khác đang xác minh, làm rõ.

Về tai nạn giao thông, trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ, tăng 02 vụ so tháng 4, làm 05 người chết, tăng 03 người so tháng 4, 04 người bị thương, giảm 01 người so tháng 4; lũy kế 5 tháng năm 2018 xảy ra 31 vụ, giảm 18 vụ (37%) so CK, làm chết 18 người, giảm 03 người (14%) so CK, bị thương 32 người, giảm 45 người (58%) so CK. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đối với 983 trường hợp.

2. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); hợp tác với các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và các tỉnh đã ký hợp tác; triển khai các nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế (WB, ADB, AFD, KOICA, JICA,...); các tỉnh, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước;... Trong tháng, Tỉnh đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Hội đồng Vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) về triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Vùng Nouvelle Aquitaine; làm việc tại Công ty kiến trúc quy hoạch PTW Architech (Sedney, Australia) trao đổi về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng,…; Đoàn HĐND tỉnh thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục chuẩn hóa bổ sung bộ thủ tục hành chính, đến hết tháng 5/2018 đã chuẩn hóa bộ TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 1.950 thủ tục hành chính (cấp xã 118 thủ tục hành chính, cấp huyện 306 thủ tục hành chính, cấp tỉnh 1.526 thủ tục hành chính).

Bộ Nội vụ đã phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017, kết quả tỉnh Lào Cai xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6 bậc so với năm 2016 về chỉ số cải cách hành chính)

Duy trì triển khai Kế hoạch duy trì và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành giải quyết theo quy định. Trong tháng 5 toàn ngành thành tra đã hực hiện 38 cuộc thanh tra hành chính với 120 đơn vị được thanh tra; qua thanh tra phát hiện 05 đơn vị vi phạm. Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra với số tiền 129 triệu đồng.

Thực hiện 28 uộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện 22 tổ chức và 48 cá nhân có vi phạm, xử phạt hành chính gần trên 495 triệu đồng, thu hồi 299 triệu đồng. Thực hiện tiếp công dân 224 lượt = 335 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo, tăng 11 lượt (số đoàn đông người là 03 đoàn = 98 người, giảm 10 đoàn so với tháng 4), nội dung chủ yếu khiếu nại về lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư,... Tiếp nhận 326 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm 3 đơn so tháng 4. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các đơn nêu trên đều được giải quyết bằng quyết định hành chính, theo đúng thời hạn luật định./.


Website UBND tỉnh Lào Cai

  • Tổng số lượt xem: 1216
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.