Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2017-10:00:00 AM
Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đánh giá cao sự điều hành chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri còn nhiều băn khoăn, lo lắng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cụ thể trong năm 2017 làm cơ sở tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Trả lời:

Chính phủ cũng đã nhận định rằng, với thể trạng nền kinh tế hiện nay, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7% đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cơ quan bộ, ngành, địa phương. Ngày 2/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, trong đó xác định các mục tiêu tăng trưởng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Đến nay, sau 3 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị trên, kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong Quý III, năm 2017 đã cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng năm 2017 và tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế trong những năm sau, trong các tháng cuối năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương, đặc biệt tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên diễn biến tình hình thực tế và tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp, có hành động kịp thời để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực đã được xác định, bao gồm: Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91%, khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%, trong đó, tăng trưởng về khách du lịch là trên 30%. Tiếp tục nhất quán chính sách cắt giảm chi phí kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Tập trung điều hành tỷ giá linh hoạt hơn nữa.

- Tăng cường và quyết liệt hơn trong việc tiếp tục thực hiện hạ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đẩy mạnh chính sách cắt giảm chi phí hành chính, rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không hợp lý, tạo điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục chủ động, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 602
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.