Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 14/09/2017-10:19:00 AM
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình công cộng (như: trung tâm văn hóa cộng đồng, trạm y tế, trường học, công sở...), chỉnh trang phát triển đô thị cho các thị trấn thuộc các huyện miền núi đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trong đó đã xác định đối vớiTiểu dự án 1.Dự án 1. Chương trình 30a về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo chỉ hỗ trợ cho cáchuyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP với nội dung hỗ trợ cụ thể như sau: (1)Đường giao thông từ huyện đến trung tâm các xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã; (2)Công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa trên địa bàn xã gồm trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao xã, thôn, bản, ấp; (3)Công trình y tế đạt chuẩn; (4)Công trình giáo dục đạt chuẩn; (5)Công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; (6)Cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi; (7)Các loại công trình hạ tầng khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật, ưu tiên công trình cho các cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi; (8)Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn các huyện nghèo.

Như vậycác thị trấn thuộc các huyện miền núi đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thuộc địa bàn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tuy nhiên đề nghị tỉnh nêu ưu tiên sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của Chương trình đầu tư cho các địa bàn khó khăn, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện nhằm phù hợp với mục tiêu của Chương trình và khả năng cân đối nguồn lực của Chương trình đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua.

Nội dung kiến nghị 2:

Luật Đầu tư công năm 2014 quy định dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; trong đó có những dự án giao thông mặc dù quy mô nhỏ tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt theo quy định là dự án nhóm A, phải trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Đề nghị điều chỉnh giao UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án khi đã phù hợp với quy hoạch di tích.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, rà soát, đánh giá về Luật Đầu tư công trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, trong đó có một số địa phương cũng kiến nghị nội dung này. Hướng sửa đổi quy định này như thế nào cần được nghiên cứu kỹ, đảm bảo quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo sự chủ động, đẩy mạnh phân cấp cho bộ, ngành và địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Nội dung kiến nghị 3:

Đề nghị Nhà nước sớm phân bổ vốn triển khai thực hiện Quyết định số 1316-QĐ/TTg ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch theo lộ trình giúp tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

Trả lời:

Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 12/8/2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch có xác định nguồn vốn thực hiện Quy hoạch bao gồm vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, trong đó nguồn vốn NSTW bố trí căn cứ vào nội dung dự án đầu tư và khả năng cân đối ngân sách trung ương hàng năm, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 và được Thủ tướng Chính phủ thông báo về các Bộ ngành và địa phương. Trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ NSTW, các Bộ ngành và địa phương (trong đó có tỉnh Thanh Hóa) đã chủ động lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với nhiệm vụ thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do nguồn vốn hỗ trợ từ NSTW còn hạn chế, tỉnh Thanh Hóa không sử dụng vốn NSTW trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 để đầu tư tu bổ, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, mà tập trung bố trí vốn cho các dự án thiết yếu khác (các dự án đầu tư dở dang từ giai đoạn trước, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật,..), trực tiếp phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Việc đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thành Nhà Hồ là cần thiết nhưng do nguồn vốn NSTW có hạn chế nên trước mắt, đề nghị tỉnh Thanh Hóa chủ động bố trí các nguồn vốn do tỉnh quản lý để thực hiện quy hoạch; ngân sách trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi có khả năng cân đối./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 711
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.