Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-15:40:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương sớm tổng kết đánh giá tác động của từng nhóm chính sách theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát, sửa đổi các chính sách trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa không phù hợp, còn chồng chéo, mâu thuẫn nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.

Trả lời: TCTT

Việc tổng kết, đánh giá tác động của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và trình kèm trong Bộ hồ sơ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ xin ý kiến năm 2016 và dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 520
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.