Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 07/11/2018-15:48:00 PM
Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
(MPI) – Ngày 06/11/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có cuộc họp bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và lãnh đạo của nhiều bộ, ngành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 9129/VPCP-NN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Dự thảo đề cương và Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Về các bước triển khai và tiến độ thực hiện, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp, trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ dự thảo Đề cương và Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5; phối hợp với cơ quan được giao chủ trì thực hiện tổng kết Nghị quyết để hoàn thiện Đề cương và Kế hoạch tổng kết.

Các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của bộ, ngành, địa phương mình từ tháng 01/2019 đến cuối tháng 4/2019; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thiện và gửi báo cáo sơ kết về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2019 (đồng thời gửi cho các bộ, ngành liên quan); Các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5/2019 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo cơ quan chủ trì thực hiện tổng kết Nghị quyết trước ngày 30/7/2019.

Đồng thời, trung ương thành lập 7 đoàn công tác đi khảo sát, đôn đốc tại một số địa phương từ tháng 01/2019 đến cuối tháng 4/2019. Báo cáo kết quả khảo sát gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan chủ trì thực hiện tổng kết Nghị quyết trước ngày 15/5/2019; Cơ quan chủ trì thực hiện tổng kết Nghị quyết tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với báo cáo tổng kết từ đầu tháng 8/2019 đến cuối tháng 9/2019; Cơ quan chủ trì thực hiện tổng kết Nghị quyết tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Hà Nội và báo cáo Ban chấp hành Trung ương để thông qua và ban hành mới Nghị quyết Trung ương và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn vào tháng 10/2019.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu nội dung tổng kết phải bám sát Nghị quyết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết, đi vào những vấn đề về thể chế, chính sách, nhất là đất đai, tài chính tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đánh giá thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của liên minh hợp tác xã; đồng thời làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Trên cơ sở tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, có bổ sung, trên cơ sở đó tạo luận cứ cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật hợp tác xã vào năm 2022.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, cần tổng kết từ cơ sở, cấp đứng ra tổ chức là cấp tỉnh. Ngoài việc tổ chức tổng kết theo địa bàn, kế thừa kinh nghiệm sơ kết 5 năm thực hiện Luật hợp tác xã, các bộ cần chủ trì tổng kết theo lĩnh vực chuyên đề. Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã mà trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về thực thi chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển hợp tác xã, các vấn đề về đất đai, tín dụng, đào tạo, kinh nghiệm quốc tế…

Trung ương sẽ tổ chức đoàn khảo sát đi một số địa bàn trọng điểm, mang chất vùng miền, để nghiên cứu một số mô hình mới thành công, những nơi còn vướng mắc. Thời điểm tổng kết cần được tính toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đại hội Đảng các cấp. Việc tổng kết ở cấp Trung ương do Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 23964
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.